Quality for less.
Top Employer

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Όροι πολιτικής προστασίας δεδομένων

Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την προστασία δεδομένων στην ιστοσελίδα μας. Θέλουμε να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να θεωρήσετε την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας με προσανατολισμό στον πελάτη.
Με τις ακόλουθες επισημάνσεις προστασίας δεδομένων σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψή στην ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα για το πρόσωπό σας. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 

Επισκόπηση περιεχομένων:

1. Επισκόπηση

2. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

3. Διαδικτυακή παρουσία και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων 

4. E-mail επικοινωνίας 

5. Προσθήκες (plug-ins) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

6. Αποδέκτες εκτός Ε.Ε. 

7. Ενσωματωμένα στοιχεία 

8. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων 

9. Υπεύθυνοι επικοινωνίας 

10. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπευθύνου προστασίας δεδομένων

 

1. Επισκόπηση 

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα μας ανταλλάσσονται διάφορες πληροφορίες μεταξύ του τερματικού σας και του διαμετακομιστή μας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρχει επίσης και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί με τον τρόπο αυτό θα χρησιμοποιηθούν εκτός των άλλων για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας ή για διαφήμιση στον φυλλομετρητή του τερματικού σας.

 

2. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας 

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ Νομικές βάσεις:

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια

 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα, 
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 • η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
 • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider)

στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

 • εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,
 • εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, 
 • αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος. 

Νομική βάση της επεξεργασίας της διεύθυνσης IP αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνδέεται με τους ανωτέρω σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων. Όταν η επεξεργασία εξυπηρετεί την προετοιμασία μιας σύμβασης, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 7 ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

 

3. Διαδικτυακή παρουσία και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων

3.1 Cookies – Γενικές υποδείξεις

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών. Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας (session cookies), για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας. Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου τη σελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες. 

Αφετέρου χρησιμοποιούμε τα cookies, για να αναλύσουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας καθώς και την προβολή πληροφοριών που είναι ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς. Τα εν λόγω cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα σε επόμενη επίσκεψη της ιστοσελίδας μας ότι μας έχετε επισκεφτεί ξανά. Τα εν λόγω cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας με τρόπο, ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Θα βρείτε μια σύνοψη των χρησιμοποιούμενων cookies με πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. σχετικά με τη διάρκεια αποθήκευσης) και τις δυνατότητες εναντίωσης στους Όρους Cookie.

 

3.2 Google Analytics 

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Για τον σκοπό της διαμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ τα Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Ireland Limited («Google»). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους αναφερθέντες σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies. Το cookie καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:

 • τύπος/ έκδοση φυλλομετρητή
 • χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Referrer-URL (η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
 • Hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP), 
 • ώρα αιτήματος διαμετακομιστή.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδας και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της διαμόρφωσης των εν λόγω ιστοσελίδων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (λεγόμενο IP-masking). 

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας αυτής. Επίσης, μπορείτε να εμποδίσετε την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Google αν φορτώσετε και εγκαταστήσετε αυτήν την επέκταση φυλλομετρητή. Αντί της επέκτασης φυλλομετρητή μπορείτε επιπλέον, ιδίως σε φυλλομετρητές κινητών συσκευών, να εμποδίσετε την ανάλυση από τα Google Analytics αν επιλέξετε αυτόν τον σύνδεσμο. Δημιουργείται ένα opt-out cookie, το οποίο εμποδίζει την μελλοντική ανάλυση των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα αυτή. Το opt-out cookie ισχύει μόνο σε αυτόν τον φυλλομετρητή και μόνο για την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή αυτόν, πρέπει να αποθηκεύσετε εκ νέου το opt-out cookie. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στην ιστοσελίδα των Google Analytics

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με το cookie διαβιβάζονται σε ένα διαμετακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν συγχωνεύεται η διεύθυνση IP σας μαζί με άλλα δεδομένα της Google. Επίσης, οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Μετά την «ανωνυμοποίηση» της διεύθυνσης IP δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με το πρόσωπό σας. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για λόγους στατιστικής διαγράφονται από τα Google Analytics μετά από 24 μήνες. Στις αναφορές που συντάσσονται βάσει των Google Analytics δεν υφίσταται πλέον αναφορά σε πρόσωπα.

 

3.3 Στόχευση στην ιστοσελίδα και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Στην ιστοσελίδα μας αναλύονται και αξιολογούνται με τη χρήση των cookies οι πληροφορίες με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και των διαφημιστικών προβολών που προβάλλονται σε αυτές. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ειδικότερα, ότι θα προβληθεί στην τερματική συσκευή σας μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας βάσει της έως τώρα συμπεριφοράς χρήσης. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς περιέχουν παραδείγματος χάριν στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία δείξατε ενδιαφέρον. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Επομένως, η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας με σκοπό την καλύτερη εμπειρία αγορών και την αποφυγή των διαφημιστικών προβολών που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς είναι προς το συμφέρον τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας. Η ανάλυση και αξιολόγηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ψευδώνυμο και δεν επιτρέπει σε εμάς να σας ταυτοποιήσουμε. Ειδικότερα, οι πληροφορίες δεν συγχωνεύονται με τα προσωπικά δεδομένα σας.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ανωτέρω αναφερθέντες πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι βάσει συμβολαίου επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για ειδικό σκοπό και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά αποθηκεύονται σύμφωνα με τους Όρους Cookie και διαγράφονται αμέσως σε περίπτωση εναντίωσης.

 

3.4 Εκ νέου στόχευση (retargeting)

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Χρησιμοποιούμε επίσης τις τεχνολογίες re-targeting διαφόρων παρόχων. Αυτό μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε τη διαδικτυακή προσφορά μας με ενδιαφέροντα τρόπο για εσάς. Για τον σκοπό αυτόν δημιουργείται ένα cookie, με το οποίο συλλέγονται δεδομένα ενδιαφέροντος με τη χρήση ενός ψευδωνύμου. Εν προκειμένω συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε ανώνυμη μορφή και αποθηκεύονται σε αρχεία δεδομένων cookie στον υπολογιστή σας και αναλύονται μέσω αλγόριθμου. Στη συνέχεια είναι δυνατό να προβληθούν στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας στοχευμένες συστάσεις προϊόντων και εξατομικευμένα διαφημιστικά μπάνερ με προϊόντα μας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά για να ταυτοποιηθεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας. Δεν γίνεται καμία επεξεργασία των άμεσα προσωπικών δεδομένων, και επίσης δεν συγχωνεύονται τα προφίλ χρήσης με προσωπικά δεδομένα. Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Με τα μέτρα targeting που χρησιμοποιούμε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα εμφανιστεί στις τερματικές συσκευές σας μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας. Είναι τόσο προς το συμφέρον μας όσο και προς το δικό σας να μην σας επιβαρύνουμε με μη ενδιαφέρουσες διαφημιστικές προβολές.

Εάν, ωστόσο, δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται σε εσάς εξατομικευμένα διαφημιστικά μπάνερ του ηλεκτρονικού καταστήματος Lidl, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για το μέλλον, ως εξής:

 • Με την επιλογή του συμβόλου που εμφανίζεται σε κάθε διαφημιστικό μπάνερ (π. χ. «i») θα μεταβείτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα του παρόχου. Εκεί διευκρινίζεται εκ νέου η συστηματική της τεχνολογίας retargeting και παρέχεται η δυνατότητα κατάργησης  της εγγραφής («Opt-out») . Αν καταργήσετε την εγγραφή σε έναν πάροχο, αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας το λεγόμενο "opt-out"-cookie, το οποίο εμποδίζει μελλοντικά την εμφάνιση του διαφημιστικού μπάνερ του εκάστοτε παρόχου. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω κατάργηση εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον υπολογιστή σας και τα εκάστοτε "opt-out"-cookies δεν επιτρέπεται να διαγραφούν από τον υπολογιστή σας.
 • Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες εναντίωσης που παρουσιάζονται στο σημείο 7.5 των παρόντων όρων προστασίας δεδομένων.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας τεχνολογίες retargeting  διάφορων παρόχων, οι οποίοι επεξεργάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δεδομένα στο πλαίσιο του retargeting. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούν οι εν λόγω πάροχοι θα βρείτε στους Όρους Cookie.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα cookies που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του re-targeting και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά αποθηκεύονται για όσο χρόνο αναφέρουν οι Όροι Cookie και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα.

 

3.5  Διαδικτυακή διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων

Για να διασφαλιστεί ότι θα προβληθούν σε εσάς μόνο οι διαφημίσεις που είναι σχετικές με εσάς, η ιστοσελίδα μας αξιολογεί τη συμπεριφορά χρήσης σας με τη βοήθεια των cookies αποκλειστικά με ψευδώνυμα. Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Για τον σκοπό αυτόν αξιολογούμε ειδικότερα, με τη βοήθεια των παρόχων υπηρεσιών που αναγράφονται στο σημείο 3, ποια προϊόντα είδατε στην ιστοσελίδα μας.

Για να εμποδίσετε τις αξιολογήσεις της συμπεριφοράς χρήσης σας που αναφέρονται στο σημείο 3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες εναντίωσης που αναφέρονται εκεί. Επιπλέον μπορείτε να απαγορεύσετε στην ιστοσελίδα http://www.youronlinechoices.com/gr/ τη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων σε μεγάλο αριθμό αυτορυθμιζόμενων μελών της European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/), συμπεριλαμβανομένης της Lidl, μέσω της λεγόμενης διαχείρισης προτιμήσεων. Λάβετε υπόψη ότι για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να αποθηκευτεί το λεγόμενο opt-out cookie στον υπολογιστή σας. Αν το διαγράψετε, θα εμφανίζεται σε εσάς και πάλι διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων.

 

3.6 Δυνατότητα εναντίωσης/ opt-out

Μπορείτε να εμποδίσετε τις τεχνολογίες targeting, που αναλύονται στα 3.3 και 3.4, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης cookie στον φυλλομετρητή σας (πρβλ. επίσης σημείο 3.1). Παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε τη εξατομικευμένη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων με τη βοήθεια του λεγόμενου Διαχειριστή προτιμήσεων ή την ενεργοποίηση των opt-out-cookies που κατατέθηκαν  σύμφωνα με το 3.5.

 

4. E-mail επικοινωνίας

Είναι αυτονόητο ότι επεξεργαζόμαστε με εμπιστευτικότητα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας κοινοποιείτε μέσω e-mail. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τον σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας παράλληλο (έννομο) συμφέρον για την επεξεργασία δεδομένων προκύπτει από τον σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:

Γενικά αποκλείεται η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση μπορούν οι εκτελούντες την επεξεργασία να επεξεργάζονται τα δεδομένα με εντολή μας. Επιλέγουμε προσεκτικά τους εκτελούντες την επεξεργασία, τους ελέγχουμε και τους δεσμεύουμε με σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας αποστέλλετε στο πλαίσιο αιτημάτων μέσω e-mail, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται από εμάς το αργότερο εντός 90 ημερών από την τελική απάντησή μας.     

 

5. Προσθήκες (plug-ins) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Σκοποί της προστασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε προσθήκες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn και Instagram σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, για να κάνουμε ακόμη πιο γνωστή την επιχείρησή μας μέσω αυτών. Ο σκοπός διαφήμισης συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του ΓΚΠΔ. Οι εκάστοτε πάροχοι των υπηρεσιών αυτών έχουν την ευθύνη της λειτουργίας σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Ενσωματώνουμε τις εν λόγω προσθήκες μέσω της λεγόμενης μεθόδου των δύο κλικ με στόχο τη βέλτιστη προστασία των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Με τη μέθοδο των δύο κλικ έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τις απενεργοποιημένες προσθήκες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τις απενεργοποιήσετε πάλι. Η διαδικασία απενεργοποίησης δεν επιφέρει διαγραφή των δεδομένων που ήδη διαβιβάσατε στον αντίστοιχο πάροχο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι προσθήκες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι καταρχήν απενεργοποιημένες στην ιστοσελίδα μας. Η ενεργοποίηση των προσθηκών πραγματοποιείται αμέσως μόλις επιλέξετε το σύμβολο της προσθήκης. Αμέσως μετά την ενεργοποίησή τους αποστέλλονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον πάροχο του αντίστοιχου Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης. Η προσθήκη που ενεργοποιήσατε δημιουργεί αυτόματα σύνδεση μέσω του φυλλομετρητή (browser) σας με τον διαμετακομιστή του παρόχου Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που επιλέξατε.

Δεν ασκούμε καμία επιρροή στα δεδομένα που συλλέχθηκαν ούτε στις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πλήρης έκταση της συλλογής δεδομένων και ο σκοπός της επεξεργασίας.

Ο πάροχος της προσθήκης αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για εσάς σε ένα προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για λόγους διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή/και για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας του σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται ιδίως (ακόμη και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και για την ενημέρωση των άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης κατά της δημιουργίας του εν λόγω προφίλ χρήστη και για να το ασκήσετε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο πάροχο της προσθήκης. Με τις προσθήκες αυτές σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράτε με τα κοινωνικά δίκτυα και με άλλους χρήστες προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την καταστήσουμε όσο το δυνατό πιο ενδιαφέρουσα για εσάς.

Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται ανεξάρτητα αν διαθέτετε λογαριασμό στον πάροχο της προσθήκης και αν είστε συνδεδεμένοι με αυτόν. Αν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο της προσθήκης, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από εμάς κατανέμονται απευθείας στον λογαριασμό σας στον πάροχο της προσθήκης. Αν χρησιμοποιείτε το ενεργοποιημένο πλήκτρο και, για παράδειγμα, δημιουργείτε σύνδεσμο στη σελίδα αυτή, ο πάροχος της προσθήκης αποθηκεύει την πληροφορία αυτή στον δικό σας λογαριασμό χρήστη και την κοινοποιείτε δημοσίως στους συνδέσμους σας. Σας συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, ιδίως πριν από την ενεργοποίηση του πλήκτρου, προκειμένου να αποφευχθούν συσχετισμοί με το προφίλ σας από τον πάροχο της προσθήκης.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε προσθήκες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης των ακολούθων παρόχων:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Καλιφόρνια 94304, ΗΠΑ http://www.facebook.com/policy.php περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς επίσης http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Το Facebook υπόκειται στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Δουβλίνο, Ιρλανδία, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=gr. Η Google υπόκειται στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια 94103, ΗΠΑ, https://twitter.com/privacy. Το Twitter υπόκειται στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Καλιφόρνια 94043, ΗΠΑ, http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Το LinkedIn υπόκειται στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Καλιφόρνια, 94025, ΗΠΑ, http://instagram.com/about/legal/privacy/ Το Instagram υπόκειται στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Δεν διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των δεδομένων που συλλέγουν οι πάροχοι των προσθηκών.

 

6. Αποδέκτες εκτός Ε.Ε. 

Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στα σημεία 3.2 και 5, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 3.2 οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων σε διακομιστές της Google Ireland Limited. Ορισμένοι διακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ. Για τις HΠA έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 12.7.2016, ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς της EE – ΗΠΑ Privacy Shield υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (η λεγόμενη «Απόφαση Επάρκειας» σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ). Η Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Καλιφόρνια 94043, ΗΠΑ και οι αποδέκτες που αναφέρονται στο σημείο 5 είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Privacy Shield.

 

7. Ενσωματωμένα στοιχεία 

7.1 YouTube Videos

Ενσωματώσαμε βίντεο του YouTube στη διαδικτυακή προσφορά μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση http://www.YouTube.com και μπορούν να προβληθούν απευθείας στην ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώθηκαν με «διευρυμένη μέθοδο προστασίας δεδομένων» με την έννοια ότι δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας ως χρήστη στο YouTube εφόσον δεν προβάλλετε κάποιο βίντεο. Τα δεδομένα διαβιβάζονται μόλις προβάλλετε τα βίντεο. Δεν ασκούμε επιρροή στην εν λόγω διαβίβαση των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους μέσω του YouTube μπορείτε να λάβετε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Εκεί θα λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα συναφή δικαιώματά σας και τις δυνατότητες αλλαγής των ρυθμίσεων σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Διεύθυνση και πληροφορίες για την προστασία δεδομένων του YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Δουβλίνο, Ιρλανδία https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

7.2 Χάρτες Bing

Στην ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Bing Maps. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας επιδείξουμε διαδραστικούς χάρτες απευθείας στην ιστοσελίδα και σας παρέχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε με ευκολία τη λειτουργία χαρτών για να εντοπίσετε προσφορές θέσεων εργασίας κοντά στην περιοχή σας. Η υπηρεσία χαρτών Bing Maps φιλοξενείται στη διεύθυνση https://www.bing.com/maps και μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από την ιστοσελίδα μας.

Το Bing Maps χρησιμοποιείται για καλύτερη παρουσίαση των προσφορών μας στο διαδίκτυο και για πιο εύκολο εντοπισμό των τοποθεσιών που αναφέρουμε στην ιστοσελίδα. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων.

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, ο πάροχος του Bing Maps, Microsoft Corporation, λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε προσπελάσει την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Για τη χρήση των λειτουργιών του Bing Maps στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας απαιτείται η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας. Κατά κανόνα η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε server της Microsoft στις ΗΠΑ.

Εμείς δεν ασκούμε καμία επιρροή στη συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων. Περαιτέρω πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων από το Bing Maps μπορείτε να λάβετε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Εκεί θα λάβετε πληροφορίες και για τα συναφή σας δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Διεύθυνση και επισημάνσεις προστασίας δεδομένων του παρόχου του Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ΗΠΑ, https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.

Κατά την προσπέλαση της υπηρεσίας χαρτών γίνεται τοποθέτηση των cookies που είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να σας ενημερώνει για την τοποθέτηση cookies. Mε αυτόν τον τρόπο η χρήση των cookies καθίσταται διαφανής για εσάς. Λεπτομέρειες για τα cookies που χρησιμοποιούνται μπορείτε να δείτε στην επισκόπηση χρήσης των cookies.

 

8. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων

8.1 Επισκόπηση

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις: 

 • δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.

8.2 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

 

8.3 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 

8.4 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

8.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

8.6 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

8.7 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορείτε  να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, όπου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς (πρβλ. ανωτέρω, ιδίως σημεία 9 και 7.6), έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή για την Lidl Cyprus ή στον  υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Lidl Cyprus. 

 

9. Υπεύθυνοι επικοινωνίας 
9.1 Υπεύθυνοι επικοινωνίας για ερωτήματα ή σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αφορούν την προστασία δεδομένων

Για ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαιώματα προστασίας δεδομένων) μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

https://www.lidl.com.cy/el/contact.htm

9.2  Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Αν έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω του υπευθύνου επεξεργασίας.

9.3 Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων

Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

10. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων 

Αυτοί οι όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων μέσω της LIDL Cyprus, Industrial Area, Emporiou Street 19, CY- 7100, Aradippou - Larnaca («Υπεύθυνος επεξεργασίας») και για την ιστοσελίδα kariera.lidl.com.cy   Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Lidl Cyprus στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή στο dataprotection@lidl.com.cy (Η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν ισχύει για θέματα αναζήτησης εργασίας. Σχετικά μηνύματα / βιογραφικά που αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται άμεσα).